bayer-lien-he-trang

 

TÁC HẠI CỦA MỐI PHƯƠNG PHÁP DIỆT MỐI
wood damage

Sự phá hoại của mối gỗ khô Drywood

Mối gỗ khô là loại côn trùng nhỏ chúng không cần bất kỳ sự tiếp xúc với đất để tồn tại mà chúng phát triển mạnh chỉ trong gỗ. Bất kỳ vết nứt, kẽ hở hoặc khớp giữa miếng gỗ có thể trở thành lối vào của chúng. Không giống như dưới mặt đất, các(…)

0 comments
diet moi go 3

Chống mối đồ gỗ cho nhà bạn

Gỗ hay còn gọi là mộc, chất liệu đó có được theo sự tăng trưởng của cây trồng, do đó từ bản chất gỗ luôn có nguy cơ bị mối, mọt khi không còn sự sống, tách lìa khỏi đất trồng. Do đó quan trọng là chúng ta biết dùng các giải pháp để tránh,(…)

0 comments

 bayer-lien-he-trang

THUỐC DIỆT MỐI